MIDPOINT center

MIDPOINT Intensive SK 2018 – Otvorenie výzvy

July 26, 2018

MIDPOINT v tomto roku prináša slovenským filmovým profesionálom špeciálny tréningový modul Intensive SK, ktorý sa uskutoční v Bratislave v dňoch 29. až 31.  októbra. Záujemcovia sa môžu hlásiť so svojimi projektmi až do 14. septembra.

Workshop je určený kreatívnym tímom slovenských profesionálov v zložení scenáristu a producenta, ktorí majú záujem o analýzu ich celovečerných hraných filmov v štádiu vývoja. Ide o jedinečnú možnosť konzultácie ich projektov v ich materinskom jazyku s lektorom, ktorý disponuje medzinárodným presahom, pričom však rozumie lokálnym obsahovým špecifikám. V tomto roku ním bude opäť macedónsko-český dramaturg, strihač a režisér Ivo Trajkov, ktorý účastníkom prináša vzácnu kombináciu chápať scenáristický text vo vizuálnom kontexte a zároveň predvídať možné komplikácie, ktoré majú zakotvenie v scenári, ale vystúpia do popredia najmä v strižni.

Do tohto ročníka Intensive SK vyberie na konci septembra medzinárodná porota konzultantov 3-4 projekty. Jeden z nich, v prípade že pôjde  o prvý či druhý celovečerný film, získa navyše výnimočnú možnosť zúčastniť sa programu MIDPOINT Feature Launch 2019.

Worskshop Intensive SK je financovaný Audiovizuálnym fondom a prebehne v spolupráci s občianskym združením CHARACTER – Film Development Association a Slovenským filmovým ústavom.

MIDPOINT Intensive CZ 

Open Call 

Deadline: October 15, 2021

 

Learn more...

MIDPOINT Smash Cut 

Open Call

New Deadline: September 20, 2021

Learn more...

MIDPOINT Feature Launch

Open Call

Deadline: November 1, 2021

Learn more...