Menu
Now reading: MIDPOINT Intensive CZ představuje vybrané projekty / MIDPOINT Intensive CZ projects selection
Share:

News

MIDPOINT Intensive CZ představuje vybrané projekty / MIDPOINT Intensive CZ projects selection

 For the English version, please scroll down. // Šest českých celovečerních hraných filmů ve fázi vývoje vybráno do programu MIDPOINT Intensive CZ.

November 20, 2020 programs

Celkem šest projektů celovečerních hraných filmů se zúčastní programu Intensive CZ, který nabízí online dramaturgické konzultace vedené uznávanými zahraničními dramaturgy Gyulou Gazdagem a Franzem Rodenkirchenem.

Vybrány byly následující projekty:

Anežka
Tereza Brdečková, scenáristka
Dagmar Knöpfel, režisérka
Karla Stojáková, producentka
Pavlína Muzikářová, zastupující producentka

Daleko / Blízko
Ondřej Erban, scenárista / režisér
Jakub Jíra, producent

Mudrlandie
Adam Parma, scenárista / režisér
Martin Barták, producent

Teorie podivnosti
Lenka Wimmerová, scenáristka
Silvie Michajlova, producentka

Třicátý sedmý kilometr
Sasha Stelchenko, scenárista / režisér
Dagmar Sedláčková, producentka

Vlaštovky
Štěpánka Červinková, scenáristka / režisérka
Martina Moudrá, producentka

Účastníky čekají celkem dvě online dramaturgické individuální konzultace s oběma lektory, které proběhnou uskuteční 23. – 25. listopadu 2020 a budou probíhat v anglickém jazyce.

Po skončení programu dostanou tvůrci možnost ještě jedné navazující konzultace dle potřeb projektu.

----------------------------------------------------------------

MIDPOINT Intensive CZ projects selection

MIDPOINT Institute announces six feature-length projects who will receive online consultations by renowned script consultants Gyula Gazdag and Franz Rodenkirchen!

Selected projects are:

Agnes
Tereza Brdeckova, writer
Dagmar Knoepfel, director
Karla Stojakova, producer
Pavlina Muzikarova, producer assistant

Johnson Town
Stepanka Cervinkova, writer / director
Martina Moudra, producer

Near / Far
Ondrej Erban, writer / director
Jakub Jira, producer

The Theory of Strangeness
Lenka Wimmerova, writer
Silvie Michajlova, producer

The thirty-seventh kilometre
Sasha Stelchenko, writer / director
Dagmar Sedlackova, producer

Witlandia
Adam Parma, writer / director
Martin Bartak, producer

Participants can expect two individual online consultations with both tutors taking place November 23 – 25, 2020.

They will also get a chance to attend an optional follow-up consultation according to the needs of the project after finishing the program.

 

Related Midpoint Editions

Related Midpoint Projects

Johnson Town

Po rozchodu s přítelkyní Julii nezbývá než se vrátit domů na dědinu. Vřelé uvítání ji ale nečeká. Romaně se naopak nedaří rodné hnízdo opustit. Setkání dvou žen po letech přeroste v křehký milostný ...
Project detail

The thirty-seventh kilometre

Soňa (17) žije se svým otcem (52), vysloužilým armádním důstojníkem, v uzavřeném vojenském městě hluboko v běloruských lesích a pracuje jako ošetřovatelka v místní vojenské nemocnici. Otci se nelíbí ...
Project detail

The Theory of Strangeness

Ada Sabová je pětatřicetiletá humanitní vědkyně. Její kariéra ale není nijak závratná. Myslela si, že výzkum zákonitostí vzájemné fyzické přitažlivosti lidí bude zábavný. Ano, zpočátku byl. Teď ...
MIDPOINT participants: Silvie Michajlova, Lenka Wimmerova
Project detail

Witlandia

Největším mudrlantem je ten, kdo slovem vládne, moudře s důvtipem. A za každé slovo lživé, člověk o hlásku tu v řeči přijde. V Mudrlandii se nic neutají. O všem, co se stane, zápis v kronice tu ...
MIDPOINT participants: Adam Parma, Martin Bartak, Adam Parma
Project detail

Near / Far

David (37) žije na samotě se svým čtrnáctiletým synem Matějem. Chlapec ale tamní osamělý život nesnáší. Raději se pokusí o sebevraždu, než aby zůstal, byť jen o den déle. David včas zasáhne a ...
MIDPOINT participants: Ondrej Erban, Jakub Jira, Ondrej Erban
Project detail

Agnes

13. století. Královské princezny v Evropě jsou jen zboží na prodej. I malou Anežku Přemyslovnu vezou do Vídně, kde ji vychovávají pro ženicha. Ze sňatku sejde a ponížená Anežka v lese poprvé ucítí ...
Project detail

Related People