MIDPOINT center

MIDPOINT Intensive CZ představuje vybrané projekty / MIDPOINT Intensive CZ projects selection

November 20, 2020

 For the English version, please scroll down. // Šest českých celovečerních hraných filmů ve fázi vývoje vybráno do programu MIDPOINT Intensive CZ.

Celkem šest projektů celovečerních hraných filmů se zúčastní programu Intensive CZ, který nabízí online dramaturgické konzultace vedené uznávanými zahraničními dramaturgy Gyulou Gazdagem a Franzem Rodenkirchenem.

Vybrány byly následující projekty: 

Anežka
Tereza Brdečková, scenáristka 
Dagmar Knöpfel, režisérka
Karla Stojáková, producentka
Pavlína Muzikářová, zastupující producentka

Daleko / Blízko 
Ondřej Erban, scenárista / režisér 
Jakub Jíra, producent

Mudrlandie
Adam Parma, scenárista / režisér
Martin Barták, producent 

Teorie podivnosti
Lenka Wimmerová, scenáristka  
Silvie Michajlova, producentka

Třicátý sedmý kilometr
Sasha Stelchenko, scenárista / režisér 
Dagmar Sedláčková, producentka

Vlaštovky
Štěpánka Červinková, scenáristka / režisérka
Martina Moudrá, producentka

Účastníky čekají celkem dvě online dramaturgické individuální konzultace s oběma lektory, které proběhnou uskuteční 23. – 25. listopadu 2020 a budou probíhat v anglickém jazyce.

Po skončení programu dostanou tvůrci možnost ještě jedné navazující konzultace dle potřeb projektu.

Více informací o programu naleznete zde.

----------------------------------------------------------------

MIDPOINT Intensive CZ projects selection

MIDPOINT Institute announces six feature-length projects who will receive online consultations by renowned script consultants Gyula Gazdag and Franz Rodenkirchen!

Selected projects are:  

Agnes
Tereza Brdeckova, writer
Dagmar Knoepfel, director
Karla Stojakova, producer
Pavlina Muzikarova, producer assistant

Johnson Town
Stepanka Cervinkova, writer / director
Martina Moudra, producer

Near / Far
Ondrej Erban, writer / director
Jakub Jira, producer

The Theory of Strangeness
Lenka Wimmerova, writer
Silvie Michajlova, producer

The thirty-seventh kilometre
Sasha Stelchenko, writer / director
Dagmar Sedlackova, producer

Witlandia
Adam Parma, writer / director 
Martin Bartak, producer 

Participants can expect two individual online consultations with both tutors taking place November 23 – 25, 2020.

They will also get a chance to attend an optional follow-up consultation according to the needs of the project after finishing the program.

More info about the program here.

MIDPOINT Writers' Room

Open Call

Deadline: August 15, 2021

Learn more...

MIDPOINT Smash Cut 

Open Call

Deadline: September 10, 2021

Learn more...

Feature Launch 2021

Check out the selected projects & participants!

Learn more...