MIDPOINT center

MIDPOINT Intensive SK: otvorenie výzvy

January 20, 2020

Výzva na podávanie žiadostí je otvorená do 14. februára 2020! 

 

Deviaty ročník lokálneho modulu MIDPOINT Intensive SK pre slovenských filmárov sa bude konať v Bratislave od 17. do 19. marca 2020 v spolupráci s MFF Febiofest Bratislava Industry Days.

Intenzívny 3-dňový workshop bude zameraný na vývoj scenárov zúčastnených projektov. Slovenské tvorivé tímy v zložení scenárista a / alebo režisér, a producent, sa môžu prihlásiť s projektom celovečerného filmu. 
Je nám cťou, že na module opäť spolupracujeme so scenáristom, režisérom, editorom a uznávaným dramaturgom Ivo Trajkovom, ktorý je aj tento rok lektorom programu. 
Program tiež ponúka individuálne on-line konzultácie po ukončení programu podľa potreby každého projektu. 

Workshop bude prebiehať v slovenskom/českom jazyku a uzávierka prihlášok je 14. februára 2020. Viac informácií o podmienkach a detailoch programu TU

Podujatie MIDPOINT Intensive SK finančne podporil Audiovizuálny fond a je organizované v spolupráci s CHARACTER – Film Development AssociationSlovenským filmovým ústavom a MFF FEBIOFEST
_________________________________________________________________________________

MIDPOINT Intensive SK 2020

Call for applications is open until February 14, 2020 

The ninth edition of MIDPOINTs local module for Slovakian filmmakers will take place in Bratislava from March 17 – 19, 2020. 

Intensive 3-day workshop will focus on the script development of participating projects. Slovak creative teams of writers and/or directors and producers can apply with their feature-length film project. 

We are very happy to work again with writer, director, editor and acclaimed script consultant Ivo Trajkov, who will act as the group leader of the program. 
The program also offers tailor-made online consultations after the program concludes, according to the need of each project. 

The workshop will be conducted in the Slovak language.

The deadline for applications is February 14, 2020 – read more about the program here.

MIDPOINT Intensive SK is realized with the support of the Slovak Audiovisual Fund and runs in partnership with the CHARACTER – Film Development Association, the Slovak Film Institute, and IFF Febiofest Bratislava

MIDPOINT Cold Open

Open Call

Deadline: December 15, 2021

Learn more...

MIDPOINT Smash Cut 

Check out the selected projects & participants

Learn more...

TV Launch 2021

Check out the selected projects & participants!

Learn more...