MIDPOINT center

MIDPOINT Intensive SK: otvorenie výzvy

June 04, 2019

Výzva na podávanie žiadostí je otvorená do 16. augusta 2019! 

Ôsmy ročník lokálneho modulu MIDPOINT pre slovenských filmárov sa bude konať v Bratislave od 23. do 25. septembra 2019.
Intenzívny 3-dňový workshop bude zameraný na vývoj scenárov zúčastnených projektov.

Slovenské tvorivé tímy v zložení scenárista  a / alebo režisér, a producent, sa môžu prihlásiť s projektom celovečerného filmu. 
Je nám cťou, že na module opäť spolupracujeme  so scenáristom, režisérom, editorom a uznávaným dramaturgom Ivo Trajkovom, ktorý je aj tento rok lektorom programu.
Program tiež ponúka individuálne on-line konzultácie po ukončení programu podľa potreby každého projektu.
Workshop je organizovaný v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom a bude prebiehať v slovenskom/českom jazyku.

Uzávierka prihlášok je 16. augusta 2019 -  viac informácií nájdete tu

______________________________________________________________________________

 

MIDPOINT Intensive SK
Call for applications is open until August 16, 2019


The eighth edition of MIDPOINTs local module for Slovakian filmmakers will take place in Bratislava from September 23-25, 2019.  Intensive 3-day workshop will focus on the script development of participating projects.
Slovak creative teams of writers and/or directors and producers can apply with their feature-length film project.
We are very happy to work again with writer, director, editor and acclaimed script consultant Ivo Trajkov, who will act as the group leader of the program.
The program also offers tailor-made online consultations after the program concludes, according to the need of each project.

The workshop will be conducted in Slovak language and it is organized in partnership with Slovak Film Institute.
The deadline for applications is August 16, 2019 – read more about the program here.

MIDPOINT operates under the auspices of the Academy of Performing Arts in Prague.

MIDPOINT Cold Open

Open Call

Deadline: December 15, 2021

Learn more...

MIDPOINT Smash Cut 

Check out the selected projects & participants

Learn more...

TV Launch 2021

Check out the selected projects & participants!

Learn more...