Menu
Network / Projects

Emil

Original title: Emil
Štyridsiatnik Emil pracuje ako obradník v krematóriu a jeho uhundraný jednotvárny život naruší až diagnóza rakoviny. Spolu s ňou mu do života vstúpia nielen nové podnety, ale aj sused Igor, ktorému sa dovtedy snažil skôr vyhýbať, a ktorý má vždy po ruke dobre mienenú zlú radu. Emil si postupne čoraz viac začína uvedomovať vlastnú pominuteľnosť aj veci, ktoré mu v živote chýbali... Môže byť jednou z takých láska?
Show more

Project team: