Menu

MIDPOINT Intensive SK 2023

Open Call

Program zameraný na vývoj scenárov vytvorený s cieľom ponúknuť jedinečnú podporu slovenským tvorcom s pripravovaným hraným filmom, ktorí veria v tímovú prácu a dôležitosť dramaturgie v oblasti vývoja scenára.

O programe

Hlavnou myšlienkou programu je podporiť lokálnu produkciu a ponúknuť slovenským filmárom a filmárkam možnosť práce v ich rodnom jazyku pod vedením renomovaného medzinárodného scenáristického lektora alebo lektorky. Do programu budú vybrané 4 projekty vo vývoji, ktoré budú úzko spolupracovať v rámci jednej pracovnej skupiny. Jadrom programu je intenzívna analýza scenára v rámci skupinových prác a individuálnych konzultácií. Súčasťou štruktúry sú tiež online konzultácie, ktoré sa uskutočnia po ukončení programu podľa individuálnych potrieb každého projektu.

Workshop je vedený v českom/slovenskom jazyku.

Program je určený pre tímy scenáristov/scenáristiek a producentov/producentiek (prípadne režisérov/režisérok), vyvíjajúcich slovenský hraný film.

  • jedinečná príležitosť konzultovať projekty s medzinárodne uznávaným mentorom v rodnom jazyku
  • získanie spätnej väzby od kolegov - filmárov v skupine
  • posilnenie práce tvorivého tímu
  • vypracovanie novej verzie scenára

Štruktúra

Trojdňový intenzívny workshop a nadväzujúce online konzultácie

Lektori

Ivo Trajkov
Czech Republic / North Macedonia  
Ivo Trajkov is a director, producer, film editor, screenwriter and story editor. He was born in Skopje, Macedonia and graduated from FAMU in Prague. His filmography as a director/screenwriter ...
Kompletní bio

Poplatok a prihlasovanie

Poplatok

100 EUR
/ na účastníka. Poplatok zahŕňa výučbu počas rezidenčného workshopu. Cestovné náklady a ubytovanie NIE sú zahrnuté.

Uzávierka prihlášok

15. FEBRUÁR, 2023
/ k procesu prihlásenia sa dostanete cez odkaz SUBMIT uvedený na stránke vyššie.

FAQs

Môžete sa pýtať

Kontakt

Zabudli sme na niečo? Neváhajte sa opýtať!

Anita Pocsova
Program coordinator
anita.pocsova@midpoint-institute.eu

S finančnou podporou

Partneri