Menu
Network / Projects

Odbočte vpravo!

Original title: Odbočte vpravo!
Participated in: MIDPOINT Intensive SK 2016
Satirická komédia o malých ľuďoch v krajine, ktorá sa stále snaží vymaniť z normalizačných praktík bývalého režimu. Očami handicapovaného Janka nazerá na generáciu rodičov sformovaných totalitou a po jej skončení vrhnutých do takzvanej demokracie. Stretávame sa s podvodníkom Mirom, ktorý od naivných obetí láka úspory a posiela ich za vysnenými dovolenkami, ktoré sa menia na zlé sny. Spoznávame Emila s vnučkou, ktorý sa stal jeho obeťou. A zoznamujeme sa s ilegálnou práčovňou Jankových rodičov, ktorí si po náhodnom získaní väčšej finančnej hotovosti rýchlo osvojujú nové pravidlá hry.
Show more

Project team: