Menu
Network / Projects

Kde ma nohy zavedú…

Hlavnou postavou príbehu je Erik, desať ročný chlapec, ktorý po smrti matky odchádza bývať do mesta k svojej sestre. Erik je po otcovi z polovice Rómom, čo ho v novom školskom kolektíve predurčuje stať sa stredobodom výsmechu a rasových narážok. Okrem Vietnamky Very, ktorá je odsunutá v rámci spoločnosti do vietnamskej komunity, nie je v triede nikto, kto by Erika dokázal pochopiť. Erik chodí poza školu. Dni trávi túlaním sa po meste. Pri jednej takejto potulke zájde do domova dôchodcov, kde sa spriatelí so starcom Stanom. Erikov detský pohľad na svet bizarne harmonizuje so skúsenosťami starca, na sklonku života, poznačeného chorobou. Obaja sú spoločnosťou odsunutí. Jeden v druhom nachádzajú to, čo im v živote najviac chýba. Niekoho, kto im rozumie, kto má rád bez výhrad. Erikovo záškoláctvo je odhalené a tým padá priateľstvo, ktoré bolo vopred predurčené na zánik, no aj napriek krátkemu času, medzi nimi vznikne silné puto. Stanov osud je zavŕšený tragicky, Erik sa musí podriadiť spoločenským pravidlám. Je to príbeh predovšetkým o priateľstve, ktorý kladie dôraz na civilizmus, autentickosť postáv, prostredí a konfliktu.
Show more

Project team: