Menu
Network / Projects

Babičke

Original title: Babičke
Participated in: MIDPOINT Intensive CZ 2016
Sledujeme rok života babičky a její blížící se smrti v nemocnici. Babička postupně prochází různými fázemi vývoje: zlost, zoufalství, blouznění, snění, halucinování, až po následné smíření se se smrtí, která je nevyhnutná. Realistická linka přítomnosti - neosobní, chladné, sterilní prostředí, kde je babička jenom číslem, kterému sestry nosí jídlo a doktoři dopují sedativy. Poetická linka vzpomínek na příjemnou minulost, surrealistická linka fantazijních představ a halucinací; a linka osobních filosofických rozhovorů s vnučkou Jankou.
Show more

Project team: