MIDPOINT center

Anezka / Agnes

Links

Participants
Tereza Brdeckova  / Writer
Dagmar Knoepfel  / Director
Pavlina Muzikarova  / Producer
Karla Stojakova  / Producer

Programs
MIDPOINT Intensive CZ 2020

News
MIDPOINT Intensive CZ představuje vybrané projekty / MIDPOINT Intensive CZ projects selection

Synopsis

13. století. Královské princezny v Evropě jsou jen zboží na prodej. I malou Anežku Přemyslovnu vezou do Vídně, kde ji vychovávají pro ženicha. Ze sňatku sejde a ponížená Anežka v lese poprvé ucítí sílu transcendence. Rozhodne se žít vlastní život. Odmítne vzdělaného císaře, který ji přitahuje. Založí klášter a špitál. Věří ve františkánskou filozofii, v sílu života na zemi, arabské lékaře, v Boha i v sebe samu. Ovládá své okolí a vidí do budoucnosti. Nakonec překoná i vlastní pýchu a sebelásku. Anežka se transformuje ve světlo a klid.
__________________________________

The 13th century. Royal princesses in Europe are nothing but goods for sale. Little Agnes of Bohemia is taken to Vienna to be brought up for her groom. But her marriage is called off. In the forest, humiliated Agnes experiences the power of transcendence. She decides to live her own life. She refuses to marry a cultivated and appealing emperor. She builds her convent and a hospital. She believes in the Franciscan philosophy, in terrestrial life, Arabic medicine, in God and in herself. She dominates her surroundings and she can foresee the future. By the humbleness and force of spirit, Agnes turns into light and peace.