MIDPOINT center

Mudrlandie / Witlandia

Links

Participants
Martin Bartak  / Producer
Adam Parma  / Director, Writer

Programs
MIDPOINT Intensive CZ 2020

News
MIDPOINT Intensive CZ představuje vybrané projekty / MIDPOINT Intensive CZ projects selection

Synopsis

Největším mudrlantem je ten, kdo slovem vládne, moudře s důvtipem. A za každé slovo lživé,
člověk o hlásku tu v řeči přijde. V Mudrlandii se nic neutají. O všem, co se stane, zápis v kronice
tu mají.

Na trůn usedá nový král Soběslav. Zapálí královskou knihovnu s kronikou, ze žhářství nařkne
svého bratra Mudrijána a probudí tím k životu samotnou Lež. S její pomocí reformuje celé
království. Pronásledovanému Mudrijánovi se před jeho zajetím podaří poškozenou kroniku -
tento jediný důkaz o králově lži – zachránit.

Do děje vstupuje mladý hrdina Slovoděj, který se spolu se svým přítelem Keckou vydává na
dobrodružnou cestu a nakonec vítězí v královském turnaj Slovboji. Zde získá příležitost pravdu o
králově lži z kroniky přede všemi odhalit. Král pro své lži ztratí řeč a Lež má zase krátké nohy, na
kterých pelaší o dům či království dál.
__________________________________

The one who can rule the world with words of truth and wisdom becomes the greatest of all in Witlandia. With every lie you lose a sound of your voice until you become speechless. No lie can be hidden in Witlandia. They have a record in the royal chronicle of everything that happens or is said here.

King Selfread ascends the throne. He sets fire to the royal library with the chronicle, falsely accuses his brother Trueman of arson and awakens the Lie itself. Together they begin to reform the whole Kingdom. On the run from captivity, Trueman manages to save the only evidence about king's lies – the royal chronicle. A new hero named Witly arises. He grows into a young wise man. He sets out in the world with his friend Tatt to win the royal Wordslam tournament. There he can reveal the truth about the King’s lies to everyone. King Selfread is left speechless because of his lies, and the Lie with her short legs takes to her heels.