MIDPOINT center

Teorie podivnosti / The Theory of Strangeness

Links

Participants
Silvie Michajlova  / Producer
Lenka Wimmerova  / Writer

Programs
MIDPOINT Intensive CZ 2020

News
MIDPOINT Intensive CZ představuje vybrané projekty / MIDPOINT Intensive CZ projects selection

Synopsis

Ada Sabová je pětatřicetiletá humanitní vědkyně. Její kariéra ale není nijak závratná. Myslela si, že výzkum zákonitostí vzájemné fyzické přitažlivosti lidí bude zábavný. Ano, zpočátku byl. Teď ovšem neví, jak dál. Dokončit práci nebude snadné, o hodnotě vědeckého výstupu nemluvě. Sice ji ještě pořád baví si číslovat náhodné neznámé muže od jedné do deseti, podle toho, jak jsou jí sympatičtí, ale žádné zákonitosti v tom zkrátka nenachází. Dokáže Ada najít nějaký smysluplný směr – ve výzkumu či ve svém životě? A co se s ní stane, když začne hledat tajemného Kaspara, syna její kolegyně Valerie?
__________________________________

Ada Sabová is a 35-year-old humanist researcher. However, her career is not astonishing. She thought that her researching topic about regularities of a mutual physical attraction between humans would be funny. Yes, initially it was. But lately she has been forced to admit she is at her wit’s end. Finishing her thesis will not be easy, not to mention the value of her academic output. She may enjoy numbering random male strangers on a scale from one to ten according to their likeability but she simply cannot find any regularities there whatsoever. She is totally stuck.

Will she be able to bounce back to some meaningful activity? And what happens with her days when she starts search for Kaspar, the mysterious son of her colleague Valerie?