MIDPOINT center

Weirdo in the Underground

Links

Participants
Peter Badac  / Producer
Viliam Klimacek  / Writer
Viliam Vadnal  / Director

Programs
MIDPOINT Intensive SK 2018

News
MIDPOINT Intensive SK: Projects selection

Synopsis

Panic v podzemí je čierna komédia, ktorá rozpráva príbeh mladého muža s výnimočne rozvinutým vnútorným svetom na hranici reálneho a magického. Jednou z hlavných tém je odmietanie spoločnosti prijať odlišného človeka a neakceptácia/nepochopenie nových spôsobov fungovania spoločnosti v resp, generačný rozdiel.