MIDPOINT center

Sirin

Links

Participants
Juraj Rayman  / Writer

Programs
MIDPOINT Intensive SK 2012

News
Reports on Feature Launch & Shorts W1 2018

Synopsis

Scenár celovečerného hraného filmu „Sirin“ vychádza z literárnej predlohy zbierky poviedok Tatiany Tolstej. Ide najmä o poviedky „Stretnutie s vtákom“, „Peters“ a „Rieka Ockerville“. Motívy a kontexty príbehov som voľne spojil, upravil a doplnil tak, aby vo filmovej adaptácii tvorili jeden celok členený na tri epizódy – životné etapy (detstvo, dospelosť, staroba) ústredného hrdinu zasneného smoliara Petersa, ktorý vznikol syntézou viacerých postáv pôvodnej predlohy.