MIDPOINT center

Martin Bartak

Martin Bartak

Links

Projects
Mudrlandie / Witlandia

Programs
MIDPOINT Intensive CZ 2020

News
MIDPOINT Intensive CZ představuje vybrané projekty / MIDPOINT Intensive CZ projects selection

Biography

Martin Barták je nezávislý kreativní producent s patnáctiletou praxí napříč celým výrobním procesem různorodých audiovizuálních děl. Posledních sedm let pracoval jako výkonný producent reklamních spotů. V roce 2017 založil vlasnít produkční společnost Goodie Baddie a současně začal vyvíjet seriály a hledat náměty a scénáře celovečerních filmů. Hned první nápad na seriál “Po hlavě” se mu podařilo úspěšně vyvinout, zafinancovat, natočit a odvysílat v soukromové české televizi. Od roku 2017 vyvíjí 3 celovečerní filmy ve spolupráci s talentovanými scénáristy a režiséry. Dva filmy jsou historická dramata a třetí je pohádka. Všechny tři projekty jsou zatím ve fázi vývoje scénáře. Martin je členem malého týmu organizujícího festival pro mladé filmaře do věku 20 let. Jeho produkční společnost je od roku 2020 členem APA Česká republika.
__________________________________

Martin Bartak is an independent creative producer with 15 years of practical experience through the whole production process of different audiovisual works. He has been working as an executive producer of commercials last 7 years. In 2017 Martin founded his own production company Goodie Baddie and he has started developing series and seeking for feature film topics and scripts. Martin has successfully developed, raised funds, filmed and broadcast on private czech television his very first script idea of the TV series “Po hlavě”. Since 2017 Martin has been developing three feature films in cooperation with several talented scriptwriters and directors. Two feature films are historical drama and the third one is a fairytale. All of them are in a phase of script development. Martin is a core part of a small team organizing film festival for young film makers under age of 20. His production company is a member of APA Czech republic from 2020.

Country

Czech Republic

Professions

Producer