MIDPOINT center

Juraj Johanides

Juraj Johanides

Links

Projects
77

Programs
MIDPOINT Intensive SK 2012

Biography

V roku 1988 absolvoval štúdium v odbore filmová réžia na VŠMU v Bratislave. Od roku 1986 sa venoval dokumentárnej tvorbe. Vytvoril niekoľko desiatok dokumentárnych filmov pre redakciu dokumentaristiky a publicistiky STV, neskôr dokumenty nakrúcal i v súkromných produkciách. Vo svojich dielach sa zameriaval prevažne na oblasť výtvarného umenia, ale tiež na portréty významných osobností slovenského umeleckého života. Počas svojho pobytu v USA navštevoval v rokoch 1990 – 1991 prednáškový cyklus na Columbia University a zúčastnil sa viacerých filmových projektov. Po návrate pôsobil od roku 1992 najmä v reklamnej sfére, v rámci ktorej vytvoril viac ako 150 reklamných spotov, mnohé z nich ocenené doma i v zahraničí. Je autorom celého radu verejnoprospešných propagačných kampaní, ktoré významným spôsobom ovplyvňovali súdobé dianie v našej spoločnosti. Okrem iných medzi ne patria napr. kampane Volím teda som a Nie je nám to jedno.

Country

Slovakia

Professions

Writer